2 Temmuz saat 10.3’da Hilloria AVYM Kat Malikleri Toplantısı yapılacaktır